Người nào của đấy

Người nào của đấy

3 anh thanh niên người Châu Âu, Châu Mĩ và Châu Á đang đi lạc trên hoang đảo thì bị một nhóm thổ dân địa phương bắt về. Cũng may là họ rất hiền thấy 3 anh lạ nên bắt về nuôi thôi. 3 anh đói rã ruột nên tìm cách giao tiếp với nhóm thổ dân kia
- Anh Châu Mĩ nầy ra sáng kiến liền tụt quần ra và liên tục chỉ vào chỗ kín, người ta mang ra cho anh một cây mía và hai trái dừa khô.
- Anh Châu Âu học theo liền được người ta mang cho một quả chuối và 2 quả quýt.
- Đến lượt anh Châu Á người ta mang cho anh một quả ớt và hai hột lạc
Xem thêm để cười

Bình Luận Facebook

0 nhận xét :

Post a Comment

Copyright@2015: Hài.Tuyệtvl.Com
Hài Tuyệt Vời Lắm