Lấy đâu ra lắm thế

Lấy đâu ra lắm thế


Trong cuộc thi vấn đáp tại một trường hàng hải.

Giáo sư: Nếu có một cơn bão ở mạn phải, cậu làm gì?

Sinh viên: Em sẽ thả neo.

Giáo sư: Nếu có một cơn bão khác ở mạn trái?

Sinh viên: Em sẽ thả neo thứ 2.

Giáo sư: Nếu có một cơn bão khác ở mũi tàu?

Sinh viên: Em sẽ thả neo thứ 3.

Giáo sư: Cậu lấy đâu ra lắm neo thế?

Sinh viên: Thầy lấy đâu ra lắm bão thế?
Xem thêm để cười

Bình Luận Facebook

0 nhận xét :

Post a Comment

Copyright@2015: Hài.Tuyệtvl.Com
Hài Tuyệt Vời Lắm