Bài thơ "chịch"

Bài thơ "chịch"

chịch khắp sài gòn
chịch mòn thế giới
chịch tới liên xô
chịch vô đà nẵng
chịch thẳng vô nhà
chịch cho đến chết
chịch cho bị aids
chịch hết cả tinh
chịch đinh cũng gẩy
chịch 7 ngày đêm
chịch thêm ngày nữa
chịch chử* thì thôi
chịch rời xơ lít
chịch tịt cả hơi
chịch lơi cả *ú
chịch nhú cả long
chịch cong cả ass
chịch thêm 1 hit
chịch tê cả mông
chịch không cần nghỉ
chịch chỉ cần phê
chịch công cả já*
chịch dài cả tờ rym
chịch tim ngừng đập
chịch mập cả mu
chịch cu phải gẫy...
Vâng chịch xã giao thôi mà
ST
Xem thêm để cười

Bình Luận Facebook

0 nhận xét :

Post a Comment

Copyright@2015: Hài.Tuyệtvl.Com
Hài Tuyệt Vời Lắm